X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://zastal.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ZASTAL SA


Ilość unikalnych odwiedzin strony: 259405   

Wydarzenia
archiwum wydarzeń    
2018-12-24
Wesołych Swiąt !
więcej » 
2018-12-12
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 stycznia 2019 roku.
więcej » 

----FOLDER REKLAMOWY----

ZASTAL SpóĹ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Zielonej Górze zostaďż˝a utworzona 15 listopada 1990 roku. W 1992 roku Spóďż˝ka przejďż˝a majďż˝tek i staďż˝a siďż˝ spadkobiercďż˝ tradycji przedsiďż˝biorstwa paďż˝stwowego „Zaodrzaďż˝skie Zakďż˝ady Przemysďż˝u Metalowego ZASTAL” istniejďż˝cego na polskim rynku od 1945 roku. Przedsiďż˝biorstwo to specjalizowaďż˝o siďż˝ w produkcji taboru kolejowego (w szczególnoďż˝ci wagonów towarowych i lokomotyw maďż˝ej mocy) oraz konstrukcji stalowych. Odbiorcami wyrobów Zastalu obok firm krajowych (PKP, huty, kopalnie) byli klienci zagraniczni, m.in. dawny ZSRR, Irak, Syria, Chiny.


 

Kapitaďż˝ zakďż˝adowy Spóďż˝ki wynosi 30,5 mln zďż˝., a akcje zostaďż˝y dopuszczone do obrotu publicznego i sďż˝ notowane na Gieďż˝dzie Papierów Wartoďż˝ciowych w Warszawie.

ZASTAL SA dysponuje majďż˝tkiem ulokowanym na obszarze 30 hektarów poďż˝oďż˝onym w pierwszej strefie miasta Zielona Góra. Na terenie przedsiďż˝biorstwa zlokalizowane sďż˝ obiekty produkcyjne, magazynowe, biurowe i socjalne. Na bazie tego majďż˝tku zostaďż˝ utworzony Park Przemysďż˝owy ZASTAL, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków do funkcjonowania jednostkom prowadzďż˝cym dziaďż˝alno�� produkcyjnďż˝ i usďż˝ugowďż˝.

Spóďż˝ka posiada zaďż˝wiadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i pďż˝acowych wydane przez Wojewodďż˝ Lubuskiego oraz ďż˝wiadectwa kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, oraz GSI SLV w Hannowerze w zakresie prowadzenia prac spawalniczych.

ZASTAL SA zatrudnia wykwalifikowanych i doďż˝wiadczonych pracowników. Spóďż˝ka jest wyposaďż˝ona w nowoczesne maszyny i urzďż˝dzenia produkcyjne oraz posiada bogate zaplecze techniczno-materiaďż˝owe, co gwarantuje sprawnďż˝ i jakoďż˝ciowo bezb��dnďż˝ realizacjďż˝ kaďż˝dego zlecenia klienta. Wysokie kwalifikacje pracowników, ich rzetelno�� i doďż˝wiadczenie w realizacji ďż˝wiadczonych usďż˝ug przyczyniďż˝y siďż˝ do pozyskania firmie wielu zadowolonych klientów.

Plany Spóďż˝ki na przyszďż˝o�� sďż˝ ukierunkowane na ciďż˝gďż˝e zwiďż˝kszanie obrotów poprzez zdobywanie nowych rynków oraz poszerzanie zakresu oferowanych usďż˝ug, przy równoczesnym utrzymaniu uzgodnionej z klientem jak najwyďż˝szej jakoďż˝ci wykonywanych zleceďż˝.

 

Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZASTAL SA prowadzą działalność w następujących dziedzinach:
NIP: 929-009-38-06    REGON: P-006104350    KRS: 0000067681
Kapitał zakładowy Spółki: 81.988.200,00 PLN

Konto bankowe: Bank DnB NORD Polska S.A. 00-184 Warszawa, ul.Duboisa 5a
76 1370 1037 0000 1701 4454 6800
Zamknij X

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznym rozwojem Zakładu Konstrukcji Stalowych informujemy, że specjalizujemy się w:
  • produkcji i remontach kontenerów oraz wykonawstwie konstrukcji stalowychOferujemy profesjonalne spawanie stali konstrukcyjnych niestopowych, stali nisko i wysokostopowych, metodami MIG, MAG, TIG
              
  • usługach cięcia blach (stalowych, nierdzewnych i innych) laserem i plazmąOferujemy cięcie laserem wykorzystując innowacyjny laser renomowanej firmy Mitsubishi Electric typu ML 3015 ex.

Podstawowe parametry:
  • blachy czarne do 28 mm
  • blachy nierdzewne do 12 mm
  • stół roboczy 3000x1500Oferujemy cięcie plazmowo-gazowe przecinarką Jantar 2

Podstawowe parametry:
  • blachy czarne do 140 mm
  • blachy nierdzewne do 16 mm
  • stół roboczy 3000x12000
              
  • usługach gięcia blachPosiadamy nowoczesną sterowaną CNC prasę hydrauliczną krawędziową typu DURMA model AD-S 30320.

Podstawowe parametry tej maszyny to 320 ton nacisku i maksymalna długość gięcia 3050 mm. Specyfikacja maszyny umożliwia precyzyjne gięcie różnych rodzajów blachy (grubość do 18 mm) pod dowolnymi kątami i w ośmiu osiach, zachowując skuteczność i powtarzalność.
              
  • usługach śrutowania od małych detali po duże elementy konstrukcji stalowychŚrutowanie wykonywane jest w celu dokładnego wyczyszczenia i przygotowania powierzchni przed malowaniem. Skutecznie usuwa naloty rdzy lub stare powłoki malarskie.
Dysponujemy dwoma kabinami śrutowniczymi o długościach 15.000 i 30.000 mm, szerokości 5.000 mm i wysokości
5.000 mm
              

Szczegółowe informacje:

Zastal SA
ul. Sulechowska 4a
65-119 Zielona Góra
tel. +48 68 328 42 14
tel. +48 68 328 43 13
fax. +48 68 328 42 13

email: zks@zastal.pl
email: sekretariat@zastal.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY